SIKÇA SORULAN SORULAR

Çifte vatandaşlarımız Türkiye'de doğum yapmaları halinde bu doğumu ilgili nüfus müdürlüğüne bildirerek çocuklarını nüfusa tescil ettirebilirler. Çocuklarının aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olmasını talep eden çifte vatandaşlarımızın ise ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliğine başvurmaları gerekmektedir.

Türkiye'de reşit olmayan çocuklara yapılan pasaport işlemlerinde anne ve babanın birlikte onayları istenmektedir.

Çocuğunuzun eşinizin pasaportuna kaydedilmesi konusunda ilgili ülke makamlarına başvurmanız gerekmektedir. 

Yurdışında bulunuyorsanız doğum bildirimi için çocuğun annesiyle beraber yaşamakta olduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir. 

Doğum bildirimi için gerekli belgeler şunlardır:

Doğum belgesi (Formül A)

Şahsınıza ait Nüfus cüzdanı, pasaport

Annenin kimliği, pasaportu

Annenin doğum belgesi (Formül A)

Annenin medeni durumunu gösterir belge (uluslararası ikamet ilmuhaberi)

Çocuğu nüfusunuza geçirmek için doğum tescili sırasında ayrıca babalık tanıma belgesi düzenletip imzalamanız gereklidir.

Boşanmanız tamamlandıktan ve çocuğunuzun velayetinin mahkeme tarafından size verildikten sonra, çocuğunuza ait her türlü işlemi yaptırabilir, nüfus cüzdanı yaptırabilirsiniz.

Bu işlem için çocuğunuz yurtdışında doğmuşsa doğumdan itibaren 60 gün içinde bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna çocuğun annesiyle birlikte doğum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedil
ir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.  

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi ve imzası alınır. Kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin şahsen başvurusu esastır.

Kişilerin nüfus olayları ile ilgili yapılan işlemler anlık olarak KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemini kullanan kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığından ve kurum ve kuruluşlarda T.C.kimlik numarası ile iş ve işlemler yürütüldüğünden kimlik kartı yüzeyinde nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. 

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır.

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Kimlik kartı başvurusu esnasında kimlik kartını teslim alacak iki kişinin belirlenmesi istenmektedir.

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında teslim alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir. 

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

 

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. 

Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartı düzenlenmesi ancak kart veya yonga üzerinde yer alan bilgilerden herhangi birinin değişmesi,  kart üzerinde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik kartı ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi veya periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle mümkündür


En kısa sürede bulunulan yer ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerden birine bilgi verilip kartın pasif duruma getirilmesini sağlamak işlem güvenliği açısından son derece önemlidir. 

Yurt içinde yapılan başvuru sonucu düzenlenen kimlik kartları sadece yurt içindeki adreslere teslim edilir, yurt dışına gönderilmez. 

Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe gönderilir. Nüfus müdürlükleri veya dış temsilcilikler, yeni bir kimlik kartı alınmamış ya da yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulmamış ise kimlik doğrulaması yapmak suretiyle kimlik kartının ilgilisine teslim edilmesini sağlar. Kimlik kartı sahibi tarafından yeni bir kimlik kartı alınması hâlinde ise usul ve esaslara göre imha işlemi yapılır.  

Yurtdışında bulunuyorsanız Türk Konsolosluklarına, Türkiye’de bulunuyorsanız ilgili nüfus müdürlüklerine nüfus cüzdanınızla beraber başvurmanız gerekmektedir.

Mevzuata göre Türk anne ve babadan olan çocuklar doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Çocuk doğduğunda anne veya baba Türk vatandaşıysa çocuğun nüfus cüzdanı alması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak ayrıca uyrukluğunda bulunulan ülkenin makamlarına danışılması gerekmektedir.

Mevzuatımıza göre ebeveynlerinden (anne veya baba) sadece biri T.C. vatandaşı olan çocuk/çocuklar doğdukları andan itibaren T.C. vatandaşıdırlar. Çocuk doğduğunda T.C. vatandaşı olan ebeveynin (anne veya baba) ilgili dış temsilciliğe doğum tescili başvurusu yapması gerekmektedir.

Mevzuat gereği Mavi Kartlar soyadı değişikliği nedeniyle değiştirilmemektedir. Bu nedenle Türkiye’deki işlemlerinizde Mavi Kartınızla birlikte evlilik cüzdanınızı da göstermeniz yeterlidir.

Yabancı bir ülkede boşanan bir Türk vatandaşının boşanma işleminin hukuken Türkiye’de de geçerli olabilmesi için yabancı ülke mahkemesinin aldığı boşanma kararının Türk mahkemelerinde de tanınması şarttır. Tanıma işlemi için Türkiye’deki yetkili mahkemede tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tenfiz davası açmak isteyen vatandaşlarımız, davalarının takibi için Türkiye’de baroya kayıtlı bir avukatı yetkilendirebilirler. Yetkilendirme işlemi ilgili dış temsilciliğimizde veya Türkiye'de noterde düzenlenecek vekaletname yoluyla yapılabilmektedir

İki Türk vatandaşının Konsolosluklarda evlenmeleri mümkündür. Öncelikle evlenecek şahısların Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdanları, pasaportları, üçer adet vesikalık fotoğrafları, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nikah şahitlerinin (nikah şahitleri de Türk vatandaşı olmalıdır) nüfus cüzdanı fotokopileri de gereklidir. Daha sonra, ilgili Konsoloslukla görüşülerek randevu alınmalıdır.

Türk Konsolosluklarında yalnızca Türk vatandaşlarının evlilik işlemleri yapılmaktadır.

Konsolosluk görevlilerinin nikah kıyma yetkisi yalnızca Konsolosluk binası içinde geçerlidir. Konsolosluk binaları dışında gerçekleştireceğiniz nikah işlemleri için ilgili ülke makamlarıyla irtibata geçiniz.

Bir Türk ile yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de nikah işlemlerinde genel olarak aşağıdaki belgeler istenmekle beraber kesin yanıt için nikahın kıyılacağı yerdeki Evlendirme Memurluğu ile temas edilmesi yararlı olacaktır. 

Nüfus Kayıt Örneği: Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır. 

5 adet vesikalık fotoğraf: fotoğraflar Evlenme Yönetmeliğine uygun, (Başörtülü fotoğraflar alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içinde çektirilmiş olmalıdır. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir).

Evlenme Beyanı (2 Adet): Medeni hal bölümüne “bekar”, “dul” veya “boşanmış” şeklinde uygun olan yazılacaktır. Dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma kararının kesinleşme tarihi gün - ay - yıl olarak yazılacaktır. (Kadın dul veya boşanmış ise, evlenebilmesi için 300 günlük bekleme (iddet) süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre tamamlanmamışsa, iddet süresinin kaldırılması için Aile Mahkemesi’nden Mahkeme Kararı alınması gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı: Başvuru sırasında aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı kabul edilmemektedir. 

Sağlık Raporu: Türkiye’deki bir sağlık kurumundan alınabilir.

Yabancı Uyruklu Kişi: Türkiye’de yasıyorsa ülkesinin Konsolosluğundan, yurtdışında yasıyorsa ülkesindeki ilgili makamlardan alacağı çok dilli Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Kayıt Örneği, boşanmışsa açıklamalı Evlenme Kayıt Örneği, dulsa vefat eden eşine ait açıklamalı Ölüm Kayıt Örneği, İkametgah Belgesi, Pasaport aslı ve fotokopilerini (noter tasdikli) Evlendirme Memurluğuna ibraz edecektir. Evlenmek isteyen yabancı Türkçe bilmiyorsa müracaat sırasında ve nikah sırasında tercüman bulunduracaktır.

Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) ilgili ülke makamlarına ibraz edilmelidir. Evlenmeden önce, mutlaka ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye olunur.

Evlenmeden önce ilgili ülke temsilciliklerinden bilgi alınması tavsiye olunur.

Sözkonusu evliliğin Türkiye’de tescil edilebilmesi için nikahın yapıldığı ülkedeki Türk Konsolosluğuna evlilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Gerekli belgeler şunlardır:

Yabancı uyruklu eşin uluslararası doğum belgesi (Formül A),

Uluslararası evlenme belgesinin aslı 

Eşlerin nüfus cüzdanlarının asılları,

Yeni Nüfus Cüzdanında kullanılmak üzere, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf. (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir. Başörtülü fotoğraflar Evlenme Yönetmeliği uyarınca alın ve çene açıkta olmak şartıyla kabul edilmektedir.) - Sağlık Raporu: Türkiye’deki bir sağlık kurumundan alınabilir.

Türkiye'de gerçekleşen boşanmalar evliliğin yapıldığı ülke makamlarına da bildirilmelidir. Evliliğin yapıldığı ülkede verilen boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde tenfiz davası (kararın tanınması) açılması gerekmektedir.

Evet. Bunun için gerekli belgeler şunlardır:

Sözkonusu yabancı uyrukluyla evleneceğinizi, bunun için kendisini Türkiye'ye davet ettiğinizi, Türkiye'de iaşe ve ibate masraflarını karşılayacağınıza ilişkin noterde huzurunda hazırlanacak taahhütname (bu taahhütnamenin yabancı uyruklunun ülkesindeki Büyükelçiliğimize/Konsolosluğumuza fakslanması, aslının da evleneceğiniz kişiye gönderilmesi gerekmektedir.

Bu aşamadan sonra evleneceğiniz şahıs Büyükelçiliğimize vize başvurusunda bulunmalıdır. Sözkonusu kişi Türkiye'den sınırdışı edildiği için durumu Türkiye’deki ilgili makamlar tarafından araştırılacak, uygun görüldüğü takdirde kendisine vize verilecektir. 

Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı onaylı Evlenme Ehliyet Belgesi

Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı Uluslararası Doğum Belgesi aslı (Formül A)

Konuyla ilgili olarak, ayrıca Türkiye’de evlenmeyi düşündüğünüz yerleşim yerindeki evlendirme memurluğuyla irtibata geçmeniz faydalı olacaktır.

İki Türk vatandaşının Başkonsolosluklarımızda veya Büyükelçiliklerimizin Konsolosluk Şubelerinde evlenmeleri mümkündür. Öncelikle evlenecek şahısların Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdanları, pasaportları, üçer adet vesikalık fotoğrafları, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nikah şahitlerinin (nikah şahitleri de Türk vatandaşı olmalıdır) nüfus cüzdanı fotokopileri de gereklidir. Daha sonra, ilgili dış temsilciliğimizle görüşülerek randevu alınmalıdır. (Ayrıca Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Arjantin, Şili, ve Avustralya dış temsilciliklerimizde evlendirme yetkisi vermemektedir).

Dış temsilciliklerimizde yalnızca Türk vatandaşlarının evlilik işlemleri yapılmaktadır (Taraflardan her ikisinin de sadece Türk vatandaşı olması şartı vardır. Ayrıca Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Arjantin, Şili, ve Avustralya dış temsilciliklerimizde evlendirme yetkisi vermemektedir).

Dış temsilcilik görevlilerinin nikah kıyma yetkisi yalnızca dış temsilcilik binası içinde geçerlidir. Dış temsilcilik binaları dışında gerçekleştireceğiniz nikah işlemleri için ilgili ülke makamlarıyla irtibata geçiniz.

1 Haziran 2010 itibariyle uygulamaya giren yeni e-pasaportlar için şahsen başvuru gereklidir. E-pasaportlar 10 yıllık olup, temdit imkanı bulunmamaktadır.

Pasaport işlemleri şahsen yapıldığından eşinizin pasaportunu sizin yaptırma imkanınız bulunmamaktadır.

Yasal yollardan yurt dışına çıktıkları tespit edilen ve haklarında herhangi bir arama kararı bulunmayan vatandaşlarımıza, yurt dışındaki temsilciliklerimizden başvuruda bulunmaları halinde 1 yıla kadar re'sen pasaport düzenlenebilmektedir. Ancak 1 yıldan fazla geçerlilik süreli pasaport başvurusunda bulunmak istemeleri halinde bağlı bulundukları Valilik ile yazışma yapılması gerektiğinden bu yazışmanın sonucuna göre pasaport düzenlenebilmektedir.

E-pasaportların yürürlüğe girmesiyle birlikte eski tip pasaportlarla seyahat imkanı 24 Kasım 2015 tarihinde sona erecektir. Eski tip pasaportu geçerli olan vatandaşlarımız geçerlilik süresi içinde bu pasaportlarını kullanabilecektir.

Eski tip pasaportlarla ilgili tüm işlemler yurt içinde 31 Ocak 2011'de; yurt dışı temsilciliklerimizde ise 31 Aralık 2010'da sona ermiştir.

Süresi dolan e-pasaportların temdit imkanı bulunmamakta olup ancak pasaport yenilemesi yapılabilmektedir.

Eski tip pasaportlarla ilgili tüm işlemler yurt içinde 31 Ocak 2011'de; yurt dışı temsilciliklerimizde ise 31 Aralık 2010'da sona ermiştir.

 

Bu itibarla pasaportların süresi bitince yeni pasaport başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Yeni pasaport başvurusu için renkli biyometrik fotograf gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı, emekli olduğunuzda kadro derecenizi gösterir kurumunuzdan alacağınız belge ve emekliyseniz emekli tanıtım kartıyla birlikte Türkiye’de yaşıyorsanız bulunduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğüne, yurt dışında T.C. temsilciliklerine başvurmanız gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunuzdan alacağınız yurtdışına çıkış izin yazısını Valilikten, emekliyseniz Emniyet Müdürlüğünden onaylatmanız ve yurtdışına çıkarken yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Yurtdışında rahatsızlandığınızda sözkonusu izin yazısıyla birlikte en yakın T.C. dış temsilciliğine başvurarak sevk kağıdı hazırlatıp, bu kağıdı muayene olduğunuz doktora imzalatmalısınız. Tedavi masraflarını ödedikten sonra faturaları Türkçe tercümerlerini bulunduğunuz ülkedeki T.C. dış temsilciliklerimize onaylatıp, Türkiye'ye döndüğünüzde kurumunuza sunduğunuz takdirde tedavi giderleriniz sağlık mevzuatı çerçevesinde tarafınıza ödenecektir.

Hususi pasaport almaya hak sahiplerinin reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar hususi damgalı pasaport düzenlenmektedir.

Kendilerine ait pasaportları varsa ve anne veya babaları tarafından havayolu şirketinin bilgilendirilmesi şartıyla 18 yaşından küçükler tek başlarına seyahat edebilirler. Ancak bazı ülkeler 18 yaşından küçüklerin yalnız seyahat edebilmeleri için anne veya babanın muvafakatını da isteyebilmektedir. Bu konuda kesin bilgi için ilgili ülke temsilcilikleriyle irtibata geçilmesi yararlı olacaktır.

Süresi dolmuş pasaportla seyahat edilmesi mümkün değildir.

Aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğunuz Konsolosluğa başvurmalısınız:

Nüfus cüzdanı,

Oturma izniniz varsa bağlı bulunduğunuz Yabancılar Dairesi’nden pasaportunuzun kaybolduğuna dair belge,

3 adet fotoğraf,

Pasaportunuzun nerede, ne zaman ve nasıl kaybolduğunu belirten dilekçe. Kayıp pasaportunuza yapılacak zayi işleminin tamamlanabilmesi için Türkiye'deki ilgili makamlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu işlemler 2 ay sürebilmektedir. Bu süre içinde Türkiye seyahat etmek istediğiniz takdirde adınıza seyahat belgesi düzenlenmesi mümkündür. Türkiye’den tekrar yurtdışına çıkabilmeniz için ikamet ettiğiniz yerleşim yerinin bağlı olduğu İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak yeniden pasaport çıkartmanız gerekmektedir.

Yurtdışı seyahatlerinizde sınır kapılarında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için kendiniz bir müdahalede bulunmayıp geçici tamiratı için doğrudan T.C temsilciliklerine başvurmanız gerekmektedir.

Eski pasaportunuzun ilgili sayfaları iptal edilerek tarafınıza geri verilmektedir.

Pasaport fotokopisiyle seyahat edilmesi mümkün değildir.

1 Haziran 2010 itibariyle verilmeye başlanan e-pasaportlarda uzatma işlemi yapılmamaktadır. Pasaportun süresi bitmesi durumunda yeni pasaport müracaatında bulunulması gerekmektedir.

Yurtdışında pasaportunu kaybeden veya kaçak durumda olup da ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşlarının seyahat belgesi almaları için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bulundukları ülkedeki dış temsilciliğimize başvurmaları gerekir.

kimliklerini ispatlayacak nüfus cüzdanı, eski pasaport veya sürücü belgesi

3 adet vesikalık fotoğraf

uçak bileti

Turizm veya ticari amaçla gelenlerin yerel makamlardan getirecekleri pasaportu kaybettiklerine ilişkin belge

Yurtdışında kaçak olarak bulunanların, iltica etmedikleri veya ilticalarını geri çektiklerine dair yazı ve sınır geçme belgesi (Grenzübertrittsbeschenigung)

Hayır. ICAO mevzuatı uyarınca en geç 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle üye ülkelerin Makinede Okunabilir Pasaport vermeye başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportların tüm dünyada yürürlükten kalkma tarihi 24 Kasım 2015’tir. Dolayısıyla, makinede okunamayan nitelikteki Türk pasaportları da 24 Kasım 2015 tarihini geçmemek kaydıyla geçerlilik sürelerinin sonuna kadar kullanılabilecektir. Ancak bu tarihten sonra tüm dünyada seyahatlerde yalnızca e-Pasaportlar kullanılacaktır.

Evet. 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren dilediğiniz zaman e-Pasaport başvurusunda bulunabilirsiniz.

Genel olarak ifade etmek gerekirse süresi dolmuş bir eski tip pasaportta bulunan geçerli bir vize, üzerine iptal damgası vs. basılarak geçersiz kılınmadığı müddetçe geçerlidir ve e-Pasaportla birlikte ibraz edilebilir. Ancak vize rejimleri ülkeden ülkeye değişmektedir.

Bu nedenle, seyahatlerinizden önce vize konusunda ilgili ülke temsilciliklerine danışarak bilgi almanız en doğru yöntem olacaktır.

Kullanılmamış uzatma sayfaları bulunduğu müddetçe eski pasaportunuzun süresini e-Pasaport uygulaması başladıktan sonra da şu aşamada alınan karara göre 2010 yılının sonuna kadar 24 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek şekilde uzattırabilirsiniz.

Eski pasaportunuzun uzatma sayfalarının tümünün kullanılmış olması halinde ise yeni bir pasaport defterine sahip olabilmeniz için e-Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekecektir.

E-Pasaportunuzun süresi dolduğu takdirde yeni bir e-Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu tip pasaportlarda süre uzatılması yapılmamaktadır.

Evet. Eski pasaportunuzun Türk makamlarınca işlem yapılan sayfalarının bir kısmı usulüne uygun bir şekilde iptal edilerek tarafınıza iade edilecektir.

Hayır. e-Pasaportunuzu alırken eski pasaportunuz usulüne uygun bir şekilde iptal edilecektir.

Pasaport Türleri

Umuma Mahsus Pasaportlar

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Hususi Pasaportlar

Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.

Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Hizmet Pasaportları

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.

Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Diplomatik Pasaportlar

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçi unvanı almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

Pasaport harç ve defter bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile her yıl Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

 

Umuma mahsus pasaport başvurusu için gerekli belgeler


Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)
Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler


Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname

Türkiye'deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı (Bu kişilere, pasaport kanununun 15. maddesinde belirtilen sürelerle sınırlı kalmak kaydıyla yurt dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. 6 aydan daha az süreli belge getirenlere 6 ay; 6 aydan daha fazla süreli belge getirenlere 1 yıl; 1 yıldan daha fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harç muafiyeti uygulanır.
Yukarıda belirtilenler dışındaki kişiler ise Milli Eğitim Bakanlığından alacakları yazıyı başvuracakları merkeze ibraz edeceklerdir.
Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

Hususi pasaport başvurusu için gerekli belgeler


a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)
b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge
c) 01.08.1997 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi


Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)
Hususi pasaport başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler


Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname
Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının "Dul" ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir)
Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin başvuruya gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilecektir.
Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir.

Hizmet pasaportu başvurusu için gerekli belgeler


Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu
Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)
Hizmet pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
Hizmet pasaportları harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.
Hizmet pasaportu başvuruları:

- görev için seyahat edilecek ülke vize istemiyorsa, seyahat gününe en erken 15 gün kalarak,
- görev için seyahat edilecek ülke vize istiyorsa, seyahat gününe en erken 25 gün kalarak kabul edilmektedir.

Bu sürelerden daha önceden yapılan hizmet pasaportu başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler


Daha önceden herhangi bir pasaport alınmışsa ilgili pasaport şubesine iade edilmesi, daha önce alınmış umuma mahsus pasaportları, hizmet pasaportu alırken ilgili pasaport şubesine iade edenler, formdaki ilgili bölüme umuma mahsus pasaportlarını ilgili pasaport şubeye teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak sözkonusu pasaport dosyalarında bulunamaz ise, umuma mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında T.C.K.'nın 206. maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu"ndan işlem yapılmaktadır. Bu nedenle, daha önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir. ü
Reşit olmayanlar için, kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir.


Diplomatik pasaport başvurusu için gerekli başvuru formunu indirmek, diğer gerekli belgeleri öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için :
http://www.mfa.gov.tr/diplomatik-e-pasaport-basvurusu.tr.mfa

Yurt içinde

Defter Bedeli (Değerli Kağıt Bedeli)

01.06.2010 tarihinden itibaren umuma mahsus, hususi ya da hizmet e-Pasaportu almak isteyen başvuru sahipleri pasaport defter bedellerini T.C. Ziraat Bankası şubelerine "pasaport defter bedeli" adı altında yatırabilirler.

Harç Bedeli

Harç bedelleri ise "e-Pasaport harç bedeli" adı altında Maliye Bakanlığı'na bağlı il/ilçenin defterdarlık/malmüdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan aşağıdaki bankalara yatırılabilir.


1. Akbank
2. Albaraka Türk Katılım Bankası
3. Alternatif Bank
4. Anadolubank
5. Bank Asya
6. Citibank
7. Denizbank
8. Eurobank Tekfen
9. Finansbank
10. Fortisbank
11. Garanti Bankası
12. HSBC Bank
13. ING Bank
14. Kuveyt Türk Katılım Bankası
15. Şekerbank
16. T.C. Ziraat Bankası
17. Tekstilbank
18. TurkishBank
19. Turkland Bank
20. Türk Ekonomi Bankası (TEB)
21. Türkiye Finans Katılım Bankası
22. Türkiye Halk Bankası
23. Türkiye İş Bankası
24. Türkiye Vakıflar Bankası
25. Yapı ve Kredi Bankası

Alınacak dekontlarda mutlaka TC Kimlik numaranız, adınız ve soyadınız bulunmalıdır. Dekontlar daha sonradan değiştirilemediği için harç miktarınızı pasaport sürenize uygun olarak yatırmanız önem arz etmektedir.

Yatırılacak harç ve defter bedelleri dekontlarına "tahsil edilmiştir" kaşesinin basılması, 1.nüshasının vatandaşa verilmesi ve dekontta, tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

Yurt dışında

Yurt dışında pasaport defter ve harç bedellerini doğrudan başvuruda bulunacağınız konsolosluğa yatırabilirsiniz.

Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10 dk. içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

12 yaşından gün almamış çocukların başvuru formları velileri veya vasileri tarafından imzalanmaktadır.12 yaşından gün almış ve daha büyük çocukların başvuru sırasında imzaları alınmaktadır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

www.konsolosluk.gov.tr sitesinden eşinizin veya çocuklarınızın e-Pasaport başvuruları için gerekli randevuyu alabilirsiniz. Ancak müracaat sırasında adına pasaport düzenlenecek kişi de hazır bulunmalıdır.

e-Pasaportlarda çocukların anne veya babalarının pasaport refakat hanesine kaydedilmesi teknik olarak mümkün olmadığından e-Pasaportlar hangi yaşta olursa olsun tüm bireyler için müstakil olarak düzenlenmektedir. Bu nedenle e-Pasaportlarda refakat hanesi bulunmamaktadır.

e-Pasaportların kimlik sayfasında meslek hanesi bulunmamaktadır. Bu nedenle, e-Pasaportlara meslek yazılmamakta ve mesleğe ilişkin belge gerekmemektedir. Meslek bilgisi, yalnızca istatistik amaçlı olarak başvuru sırasında beyana göre alınmaktadır.

Bununla birlikte, eski tip pasaport işlemleri için gereken meslek belgesiyle ilgili genelgeler 24 Kasım 2015 tarihine kadar geçerlidir.

Hususi ve hizmet pasaportu başvuruları yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

15 yaşından küçük çocukların e-Pasaport başvuruları için fotoğraflı nüfus cüzdanı talep edilmemektedir ancak bu nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik numarası bulunmalıdır. Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları başvuru sırasında kabul edilmemektedir.

Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve Makinede Okunabilen Seyahat Belgelerinde kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.

ICAO standartlarına göre üretilen e-Pasaportların kimlik sayfasında fotoğraf bölümü için ayrılan bölümün ebatları 35 mm. X 45 mm. olacak şekilde belirlenmiştir.

ICAO standartlarına göre üretilen e-Pasaportların kimlik sayfasında fotoğraf bölümü için ayrılan bölümün ebatları 35 mm X 45 mm olacak şekilde belirlenmiştir. Ancak başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafların tarayıcı tarafından algılanabilmesi için mutlaka 35 mm x 45 mm ebatından büyük olması gerekmektedir. Bu nedenle, biyometrik özellikte olması şartıyla,İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tavsiye edilen vesikalık fotoğraf ebatı 50 mm x 60 mm olarak belirlenmiştir . Aksi takdirde, başvuru tamamlanamamakta veya başvuru tamamlansa bile bu pasaportlar tanzim sırasında kalite kontrolden geçemediği için iptal edilebilmekte, bu durumda da yeniden başvurmanız gerekebilmektedir. Bu nedenle, çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğrafların 35 mm x 45 mm ebadında kesilmemesi hususunun fotoğrafçılara muhakkak hatırlatılması gerekmektedir.

Tüm fotoğrafçılarda biyometrik vesikalık çektirmek mümkündür.

e-Pasaportun kimlik sayfasındaki biyometrik vesikalık fotoğrafın örneği aşağıdaki gibidir:


ICAO mevzuatı ve Pasaport Kanunu uyarınca tüm e-Pasaportlarda fotoğraf bulunması zorunludur.

Teorik olarak kimliğinizin tespit edilmesine engel olmayacak ölçüde yapılan rötuşlar bir sorun teşkil etmeyecektir. Ancak seyahat edeceğiniz ülkenin sınır makamları tarafından kimlik tespitinin kolayca yapılabilmesi ve işlemlerinizin kısa sürede tamamlanması için rötuşsuz fotoğraflar tercih edilmelidir.

Hayır. Biyometrik fotoğrafınızı dilediğiniz kıyafetinizle çektirebilirsiniz.

Yurt içi başvuru sahiplerinin e-Pasaportları özel posta aracılığıyla doğrudan adreslerine gönderilecektir. Başvuru sahibine veya başvuru sırasında e-Pasaportunuzu teslim alabilmesi için muvafakatinizi belirteceğiniz kişiye belirtilen adreste 3 defa ulaşılamaması durumunda e-Pasaportlar başvuruda bulunulan Emniyet Müdürlüğünden teslim alınabilecektir.

Yurt dışı başvuru sahipleri ise e-Pasaportlarını yalnızca başvuruda bulundukları Büyükelçilik veya Başkonsolosluktan teslim alabileceklerdir.

Yurtdışında yaşayan başvuru sahiplerinin e-Pasaportlarının şu aşamada yalnızca başvuru merkezlerinde (Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubeleri ve Başkonsolosluklar) teslim edilmesi öngörülmektedir.

Yurt içinde yaşayanların eski pasaportları e-Pasaport başvuruları sırasında iptal edilecek ve başvuru sahibinin e-Pasaportunu alması için tekrar başvuru merkezine gelmesine gerek kalmayacaktır.

Öte yandan, bilindiği gibi yurtdışında pasaport aynı zamanda kişinin kimliği yerine de geçmekte ve birçok resmi işlemde kullanılmaktadır. Bu nedenle, e-Pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın başvurusu sonuçlanıp yeni pasaportlarını alıncaya kadar geçecek süre içinde pasaportsuz kalmalarını önlemek amacıyla mevcut pasaportları başvuru sırasında iptal edilmeyecektir. Yeni pasaport, başvurulan temsilciliğe ulaştığında başvuru sahibi misyona davet edilecek ve eski pasaportun işlem sayfaları iptal edildikten sonra e-Pasaportu iptal edilmiş eski pasaportla birlikte başvuru sahibine imza karşılığında teslim edilecektir.

Bu nedenle, yurtdışında yaşayan başvuru sahiplerinin e-Pasaportlarının yalnızca başvuru merkezlerinde (Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubeleri ve Başkonsolosluklar) teslim edilmesi öngörülmektedir.

PTT tarafından adrese gönderilen pasaportlar için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Yurt içinde yaşayanların eski pasaportları e-Pasaport başvuruları sırasında iptal edilecek ve başvuru sahibinin e-Pasaportunu alması için tekrar başvuru merkezine gelmesine gerek kalmayacaktır.

Bilindiği gibi yurtdışında pasaport aynı zamanda kişinin kimliği yerine de geçmekte ve birçok resmi işlemde kullanılmaktadır. Bu nedenle, e-Pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın başvurusu sonuçlanıp yeni pasaportlarını alıncaya kadar geçecek süre içinde pasaportsuz kalmalarını önlemek amacıyla mevcut pasaportları başvuru sırasında iptal edilmeyecek, vatandaşlarımız e-Pasaportlarını teslim alıncaya kadar mevcut pasaportlarını kullanabileceklerdir.

Bu nedenle, yurtdışında yaşayan başvuru sahiplerinin e-Pasaportlarının yalnızca başvuru merkezlerinde (Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubeleri ve Başkonsolosluklar) teslim edilmesi öngörülmektedir.

Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı) sırasına girmektedir. e-Pasaportların kişiselleştirilme işlemi başvurunun yapıldığı gün içinde sonlandırılmaktadır. Kişiselleştirilmiş e-Pasaportların yurtiçinde doğrudan başvuru sahiplerinin adreslerine 2-3 günlük bir sürede teslim edilmesi öngörülmektedir.

Yurt dışından yapılan başvurularda ise e-Pasaportlar tanzim merkezinden yurt dışı başvuru merkezlerine (Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar) gönderilecek ve başvuru sahiplerine bu merkezlerde teslim edilecektir. e-Pasaportların yurt dışı başvuru merkezlerine 5-7 gün içinde ulaştırılması öngörülmektedir.

Sonuç olarak, e-Pasaportların başvuru sahibine yurtiçinde ortalama olarak 3-4 günde; yurt dışında 6-8 günde ulaştırılması öngörülmektedir.

e-Pasaportunuz, başvuru sırasında muvafakatini belirteceğiniz kişiye imza karşılığında teslim edilebilmektedir.

Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de e-Pasaportlar merkezi tanzim biriminde düzenlenmektedir.

e-Pasaport defterlerinin kimlik sayfalarında bulunan tüm bilgilerin aynı defter üzerinde elektronik olarak da saklanması sayesinde pasaport sahibinin kimliğinin sınır güvenlik makamları tarafından tespiti kolaylaşmaktadır. Yeni kapak tasarımı, baskı özellikleri ve güvenli elektronik yongalar sayesinde pasaport sahteciliğinin önemli ölçüde önüne geçilmektedir. e-Pasaportlar içerdikleri dijital ve fiziksel güvenlik özellikleriyle klasik pasaportlarla kıyaslandığında daha ileri düzeyde güvenlik sağlamaktadır. Başvurudan üretime kadar e-Pasaport üretiminin her aşamasında ileri teknolojiler kullanılmaktadır.

Üretim aşamasından sınır noktalarındaki politika ve uygulamalara kadar e-Pasaport sisteminin her aşamasında görünür ve gizlenmiş güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki e-Pasaport defterleri Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaasında üretilmekte ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan güvenlikli bir birimde tanzim edilmektedir. Bu tanzim biriminde, yetkili makamlar tarafından güvenlik özellikleriyle donatılmış kağıt, mürekkep ve üretim teknikleri kullanılmaktadır. e-Pasaport kapaklarında bulunan yongalar herhangi bir müdahale ihtimaline karşı şifreli olarak üretilmektedir. Bu şifre sayesinde çalınma ve benzeri durumlarda boş pasaport defterlerinden ayrı olarak taşınan bu şifrelere ulaşılamayacağı için sahte e-pasaport tanzim edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu taşıma şifrelerinin yanı sıra pasaportlarda bulunan elektronik yongalara erişim için yine bir dizi özel güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sayede taşıma şifreleri art niyetli kişilerce ele geçirilse dahi pasaport yongalarına yazım yapılamamaktadır. Bunun yanında kişiselleştirme olarak da adlandırılan tanzim aşamasında yongalara yazılan veriler ülke yetkili imza makamı tarafından dijital olarak imzalanmaktadır. Bu sayede görsel olarak pasaporta yazılmış verilerin yongada bulunan ve dijital olarak imzalanan eş veriler ile karşılaştırılabilmektedir. Elektronik yongaya yazılmış veriler üzerinde sonradan elektronik olarak herhangi bir değişiklik yapılamamasının yanı sıra dijital imza ile de verilerin bütünlüğü ve doğruluğu bir kez daha sağlamlaştırılmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de e-Pasaportlar, vatandaşlarımızın kişisel kimlik bilgilerini herhangi bir sahtekârlık girişimine karşı güvence altına alan ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Yazılımı İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının bilgi işlem birimleri tarafından gerçekleştirilen başvuru kabul sistemi aracılığıyla alınan bilgiler güvenlikli veri haline dönüştürülerek fiziki ve elektronik güvenliği sağlanmış merkezi tanzim birimine iletilmekte, burada e-Pasaportların ilgili görsel kişiselleştirme sayfasına ve elektronik yongasına yazıldıktan sonra bu kişisel veriler uluslararası standartlarda tanzim merkezinden yok edilmektedir.

Hayır. e-Pasaportların yongalarındaki veriler, standartları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenmiş bir formatta şifreli olarak bulunmaktadır. Bu şifre pasaportların “Makinede Okunabilir Alan (MRZ)” olarak belirlenen görsel bölümünden ve önceden her bir ülke makamlarına dağıtılan milli kamusal şifrenin bileşiminden oluşturulmaktadır. Temassız olarak erişilebilen elektronik yongadaki verilere temassız olarak 10 cm mesafeden erişilebilmesine karşın bu şifreleme sistemi sayesinde yonga içerisindeki verilerin gizliliği tam olarak korunmaktadır. Verilerin şifresini çözmek ve kişisel bilgilere erişebilmek için MRZ alanındaki verilerin bilinmesi gereklidir. Özetle, pasaportun kişiselleştirilmiş sayfası açılıp özel okuyucuya yerleştirilmedikçe pasaporttaki kişisel bilgilere uzaktan elektronik olarak erişilmesi mümkün değildir.

Teorik olarak e-Pasaport yongalarındaki bilgilerin sahte bir yongaya kopyalanması mümkündür. Ancak kopyalama yapılırken veri üzerinde değişiklik meydana geleceğinden o anda dijital imza geçersiz olacağı için e-Pasaport geçersiz kalacaktır. Art niyetli kişilerin sahte bir sertifika makamı oluşturarak dijital imzayı taklit etmeleri durumunda ise ülkelerarası olarak çalışan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından organize edilen PKD (Açık Anahtarlar Dizini) sayesinde oluşturulan sertifika makamının ülkemiz makamlarınca oluşturulan sertifika makamı olmadığı anlaşılacak ve pasaport sınır kapılarında geçersiz hale gelecektir.

Mevcut pasaportlardaki görsel öğelerin tahrif edilmesi ve değiştirilmesi bazı teknikler dahilinde daha önceden mümkün olabilmekteydi. Ancak e-Pasaportların kullanılma girmesiyle birlikte hem görsel öğelerin yerleştirilmesindeki ek güvenlik özellikleri hem de elektronik yongada bulunan bilgilerin belli edilmeden tahrif edilmesi imkansız kılınmaktadır.

Ülkemizde tanzim edilen e-Pasaportların yongalarında şu aşamada parmak izi verisi tutulmamaktadır.

e-Pasaportlar otomatik kimlik doğrulaması, göç kontrolü ve sınır emniyeti konularında getirdiği imkanlarla sınır kontrollerini daha hızlı ve güvenli hale getirecektir. Tüm dünyada e-Pasaportların kullanıma girmesine ve bu sayede belge güvenliğinin artmasına bağlı olarak giderek artan sayıda ülkede sınır geçişleri otomatik hale gelmekte ve pasaport kontrol işlemleri hızlanmaktadır. Ülkemizde de e-Pasaport üretilmesiyle birlikte vatandaşlarımızın seyahatleri bundan böyle daha süratli ve kolay hale gelecektir. Örneğin sınır geçişlerinde isim benzerliğinden kaynaklanabilen gecikmeler ortadan kalkacaktır.

e-Pasaportlar sayesinde bir yolcunun kimliği güvenli bir şekilde saptanabilmekte, kişisel bilgiler korunmakta, kimlik hırsızlığı ve belge tahrifatının önüne geçilmektedir.

30.03.2007 tarihinde 26478 no. ile Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Yurtdışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ uyarınca Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL harç alınmaktadır.

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

Yurt dışına çıkış harcı, çıkış kapılarında bulunan satış noktalarından yurtdışına çıkış harcı pulu alınmak suretiyle ya da vergi daireleri, gümrük saymanlıkları veya yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenir. Yurtdışı çıkış harcını yatırırken TC Kimlik numaranız ve pasaport numaranız gerekmektedir.

Yurtdışına çıkış harcını yatırdığınıza dair dekontu veya harç pulunu saklamanız ve yurtdışına çıkarken bu dekontu ibraz etmeniz gerekmektedir. Makbuz veya harç pulununuz çıkış noktasındaki görevliler tarafından onaylandıktan sonra yurtdışına çıkabilirsiniz.

Sınır kapılarındaki görevliler öncelikle e-Pasaportunuzun Makinede Okunabilir Alanını özel bir okuyucu cihazla okuyarak ekranda karşılarına çıkan pasaport bilgilerini kontrol edecek ve kimlik tespiti yapacaklardır. Ekrandaki bilgiler aynı zamanda e-Pasaportunuzun yetkili makamlar tarafından düzenlenip düzenlenmediğini ve bu bilgilerin herhangi bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini doğrulamaktadır.

e-Pasaportun yongasındaki bilgiler bir şifre anahtarı sayesinde okunabilmektedir.

e-Pasaportunuz sınır görevlisi tarafından okuyucu cihaza doğru yerleştirildiğinde ise içindeki yonga aktif hale gelecek ve yongada bulunan şifrelenmiş bilgiler okuyucu tarafından okunacaktır.

e-Pasaportlardaki yongalar birçok güvenlik bileşeninden yalnızca birini oluşturmaktadır. Yongaları sınır kapılarında okunamasa bile e-Pasaportlar son kullanım tarihine kadar geçerli bir seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir.

Böyle bir durumda en yakın konsolosluğa başvurabilirsiniz. Konsolosluklarımız tarafından adınıza seyahat belgesi düzenlenecektir.

Seyahat Belgesi, acil durumlarda kişinin yalnızca Türkiye'ye seyahat edebilmesini sağlayan ve yalnızca dış temsilciliklerimiz (konsolosluklar ve büyükelçiliklerin konsolosluk şubeleri) tarafından düzenlenen bir belgedir.

Seyahat belgeleri aynı gün içinde düzenlenebilmektedir.

Seyahat belgesi en fazla 1 ay süreyle geçerlidir ve Türkiye'ye girdikten sonra işlevini tamamladığı için bir daha kullanılamamaktadır.

Acil durumda gerçekleştirilen seyahatin bitiminde Türkiye'den yurtdışına tekrar çıkabilmeniz için e-Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Bütün e-Pasaport başvuru ve teslim merkezlerine sınır geçişlerinde kullanılan e-Pasaport okuyucularıyla aynı işlevi gören cihazlardan yerleştirilmesi öngörülmektedir. Dileyenler e-Pasaportlarını bu cihazlarda okutarak yonganın içinde hangi bilgilerinin yer aldığını görebileceklerdir.

Kimlik bilgilerinde yalnızca MERNİS kayıtları esas alınmaktadır. Bu nedenle, bu bilgilerde değişiklik yapmak mümkün değildir.

e-Pasaportlarda meslek hanesi bulunmamakla birlikte başvuru sırasında meslek hakkında bilgi alınacaktır.

Hayır, e-Pasaportların tümü yongalıdır.

Üretildikten ve kişiselleştirildikten sonra e-Pasaport üzerindeki bilgiler değiştirilememektedir. e-Pasaport yongaları yetkili kişiler tarafından kullanılan özel cihazlar tarafından bir kez yazıldıktan ve şifrelendikten sonra salt okunur bir hale gelecek biçimde tasarlanmıştır. Diğer bir deyişle kişisel bilgiler yongalara sonradan değiştirilemez bir şekilde yazılmaktadır. Bu nedenle, mahkeme kararıyla dahi olsa pasaportunuzdaki bilgilerinizi değiştirmek isterseniz yeni bir e-Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekecektir.

e-Pasaportların yongalarında hassas elektronik devreler bulunmaktadır. Yonganın zarar görmemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:


e-Pasaport defterleri bükülmemeli, delinmemeli, katlanmamalı ve buruşturulmamalıdır.
Bükülmesine sebebiyet verecek şekilde giysilerin ön veya arka ceplerinde taşınmamalıdır.
Aşırı soğuk ya da sıcak ortamlardan ve nemden korunmalıdır.
Temiz ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. <
UV (morötesi) ışınlara maruz bırakılmamalıdır.
Basınç uygulanmamalı, kazınma veya sürtünmeye maruz bırakılmamalıdır.
Zedelenme ve çarpmalara karşı dikkatli olunmalıdır.
Herhangi bir sıvıya batırılmamalıdır.

Değerli Kağıtlar Kanunu’na göre değerli kağıt niteliğinde olan e-Pasaport defterlerinin yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda ücreti karşılığında yenilenmesi gerekecektir. e-Pasaportları bilinçli bir şekilde tahrif etme ya da içindeki bilgileri değiştirme girişiminde bulunanlar hakkında ise yasalarımızdaki cezai hükümler doğrultusunda ilgili makamlar tarafından yasal işlem yapılması söz konusudur.

Kayıp veya çalıntı pasaportlar sınır kontrollerinde kolayca tespit edilebilmektedir. Bu nedenle, sınır makamlarının bilgilendirilmesi amacıyla durum en kısa sürede başvuru merkezlerine (yurt içinde Emniyet Müdürlüklerine veya en yakın karakola, yurt dışında ise mesai saatleri içinde konsolosluklara) bildirilmelidir.

Hizmet pasaportları şahsi seyahatler için kullanılamaz.

Makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportlar geçerlilik sürelerinin sonuna kadar kullanılabileceği gibi e-Pasaport başvurusunda bulunmanız halinde başvuru tarihi itibariyle geçerli olan süreleriniz e-Pasaportunuza harçsız olarak aktarılacaktır.
Bu konuda aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

  e-Pasaport Başvurusunda Bulunduğum Tarih Eski Pasaportumun Son Geçerlilik Tarihi Kaç Yıllık e-Pasaport Almak İstiyorsunuz e-Pasaportum Hangi Tarihe Kadar Geçerli Olacak? Defter Bedeli Ödeyecek miyim? Harç Ödeyecek miyim?
1 01.07.2010 01.07.2012
(kalan süreniz 2 yıl)
10

01.07.2020

(10 yıl)

Evet Evet. 8 yıllık
2 01.07.2010 01.09.2010
(kalan süreniz 60 gün)
10 01.07.2020
(10 yıl, kanunen 10 yılı geçemiyor)
Evet Evet. 10 yıllık
3 01.07.2010 01.07.2012
(kalan süreniz 2 yıl)
5 01.07.2015
(5 yıl)
Evet Evet. 3 yıllık
4 01.07.2010 01.09.2010
(kalan süreniz 60 gün)
5 01.09.2015
(5 yıl 60 gün)
Evet Evet. 5 yıllık
5 01.07.2010 01.09.2010
(kalan süreniz 60 gün)
4 01.09.2014
(4 yıl 60 gün)
Evet Evet. 4 yıllık
6 01.07.2010 01.09.2010
(kalan süreniz 60 gün)
3 01.09.2013
(3 yıl 60 gün)
Evet Evet. 3 yıllık
7 01.07.2010 04.09.2010
(kalan süreniz 63 gün)
3 04.09.2013
(3 yıl 63 gün)
Evet Evet. 3 yıllık
8 01.07.2010 01.07.2012
(kalan süreniz 2 yıl)
2 01.07.2012 Evet Hayır.
9 01.07.2010 01.09.2010
(kalan süreniz 60 gün)
1 01.09.2011
(1 yıl 60 gün)
Evet Evet. 1 yıllık
10 01.07.2010 05.09.2010
(kalan süreniz 65 gün)
6 ay 05.03.2011
(6 ay 65 gün)
Evet Evet. 6 aylık

S.No Şehir Birim Maliye Veznesi Parmak İzi Cihazı Açıklama
1 Adana Adana VAR VAR 3 ADET
2 Ankara Bala YOK VAR CİHAZ YOK TAŞ ISTAMPA İLE ALINMAKTADIR
3 Ankara Beypazarı YOK VAR AYNI BİNADA DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
4 Ankara Çamlıdere YOK VAR CİHAZ YOK TAŞ ISTAMPA İLE ALINMAKTADIR
5 Ankara Çubuk YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
6 Ankara Elmadağ YOK VAR AYNI BİNADA DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
7 Ankara Gölbaşı YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
8 Ankara Haymana YOK VAR CİHAZ YOK TAŞ ISTAMPA İLE ALINMAKTADIR
9 Ankara Kalecik YOK VAR CİHAZ YOK TAŞ ISTAMPA İLE ALINMAKTADIR
10 Ankara Kazan YOK VAR CİHAZ YOK TAŞ ISTAMPA İLE ALINMAKTADIR
11 Ankara Kızılcahamam YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
12 Ankara Nallıhan YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
13 Ankara Polatlı YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
14 Ankara Şereflikoçhisar YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
15 Ankara Sincan YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
16 Ankara Ankara E.Mdr.  VAR VAR 19 ADET
17 Ankara Yenimahalle YOK VAR AYNI BİNADA
KENDİ BÜNYESİNDE KULLANILIYOR.
18 Antalya Alanya YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
19 Antalya Manavgat YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
20 Antalya Antalya VAR VAR 3 ADET
21 Bursa Gemlik YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
22 Bursa İnegöl YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
23 Bursa İznik YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
24 Bursa Karacabey YOK YOK 4 KM UZAKLIKTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME'DE ALINMAKTADIR
25 Bursa Mudanya YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
26 Bursa Mustafakemalpaşa YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
27 Bursa Nilüfer YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
28 Bursa Orhaneli VAR VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
29 Bursa Orhangazi YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
30 Bursa Yenişehir YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
31 Bursa Yıldırım YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
32 Bursa Bursa VAR VAR 2 ADET
33 Gaziantep Gaziantep YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
34 Hatay Hatay YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
35 Hatay İskenderun YOK VAR 1 ADET
36 Hatay Kırıkhan YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
37 İstanbul İstanbul VAR VAR 6 ADET
38 İstanbul Adalar YOK VAR 1 ADET
39 İstanbul Avcılar VAR VAR 3 ADET
40 İstanbul Bağcılar VAR VAR 1 ADET
41 İstanbul Bahçelievler VAR VAR 1 ADET
42 İstanbul Bakırköy YOK VAR 3 ADET
43 İstanbul Bayrampaşa YOK VAR 1 ADET
44 İstanbul Beşiktaş YOK VAR 2 ADET
45 İstanbul Beykoz YOK VAR 2 ADET
46 İstanbul Beyoğlu YOK VAR 1 ADET
47 İstanbul Büyükçekmece YOK VAR 1 ADET
48 İstanbul Çatalca YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
49 İstanbul Esenler VAR VAR 1 ADET
50 İstanbul Eyüp YOK VAR 1 ADET
51 İstanbul Fatih VAR VAR 1 ADET
52 İstanbul Gaziosmanpaşa VAR VAR 1 ADET
53 İstanbul Güngören YOK VAR 1 ADET
54 İstanbul Kadıköy YOK VAR 3 ADET
55 İstanbul Kağıthane YOK VAR 1 ADET
56 İstanbul Kartal YOK VAR 1 ADET
57 İstanbul Küçükçekmece YOK VAR 1 ADET
58 İstanbul Maltepe VAR VAR 3 ADET
59 İstanbul Pendik VAR VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
60 İstanbul Sarıyer YOK VAR 2 ADET
61 İstanbul Şile YOK VAR 1 ADET
62 İstanbul Silivri VAR VAR 1 ADET
63 İstanbul Şişli YOK VAR 2 ADET
64 İstanbul Sultanbeyli YOK VAR 2 ADET
65 İstanbul Tuzla YOK VAR 1 ADET
66 İstanbul Ümraniye VAR VAR 2 ADET
67 İstanbul Üsküdar VAR VAR 3 ADET
68 İstanbul Zeytinburnu YOK VAR 2 ADET
69 İzmir İzmir YOK VAR 4 ADET
70 İzmir Aliağa YOK YOK 1 KM UZAKLIKTA POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİNDE
OLAY YERİ İNCELEME BİRİMDEN ALINMAKTADIR
71 İzmir Bayındır YOK VAR CİHAZ YOK TAŞ ISTAMPA İLE ALINMAKTADIR
72 İzmir Bergama YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
73 İzmir Bornova YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
74 İzmir Buca YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
75 İzmir Çeşme YOK YOK 6 KM UZAKLIKTA
KARAKOL OLAY YERI INCELEMEDEN ALINMAKTADIR
76 İzmir Çiğli YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
77 İzmir Dikili YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
78 İzmir Foça YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
79 İzmir Gaziemir YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
80 İzmir Karşıyaka YOK VAR 1 ADET
81 İzmir Kemalpaşa YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
82 İzmir Kınık YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
83 İzmir Menemen YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
84 İzmir Narlıdere YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
85 İzmir Ödemiş YOK YOK 1,5 KM UZAKLIKTA TRAFİK
ŞUBESINDEN ALINMAKTADIR
86 İzmir Selçuk YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
87 İzmir Tire YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
88 İzmir Torbalı YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
89 İzmir Urla YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
90 Kayseri Kayseri VAR VAR 2 ADET
91 Kocaeli Kocaeli YOK VAR 2 ADET
92 Kocaeli Gebze YOK VAR 1 ADET
93 Konya Konya VAR VAR 3 ADET
94 Konya Akşehir YOK VAR 1 ADET
95 Konya Beyşehir YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
96 Konya Cihanbeyli YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
97 Konya Ereğli YOK VAR 1 ADET
98 Konya Kulu YOK VAR 1 ADET
99 Konya Seydişehir YOK VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
100 Mersin Mersin VAR VAR AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
101 Mersin Tarsus YOK VAR 2 ADET
102 Muğla Muğla YOK VAR 1 ADET
103 Muğla Bodrum YOK VAR 2 KM UZAKLIKTA EMNIYET MUDURLUGUNDEN 
ALINMAKTADIR
104 Muğla Fethiye YOK YOK 500 METRE ILERDE EMNIYET MUDURLUGU 
ICERSINDEN ALINMAKTADIR
105 Muğla Milas YOK YOK AYNI BİNADA
DİĞER BİRİMLERLE ORTAK KULLANILIYOR
106 Şırnak Şırnak YOK VAR  

Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız e-Pasaport almak için 81 İl ve 287 İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde halen hizmet veren toplam 368 başvuru merkezine; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubelerine veya Başkonsolosluklara başvurabilirler.

Diplomatik pasaport başvuruları ise yurt içinde Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar tarafından alınmaktadır.

Pasaportların Nüfus Müdürlüklerince düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Çifte vatandaşların yurtdışındaki bazı ülkelerde yaptıkları askerlik veya sivil hizmeti belirli şartlar  dahilinde Türkiye tarafından kabul edilmektedir.  Sözkonusu şartlar;

1)Yabancı ülkede doğmuş veya 18 yaşından önce bulunduğu ülkeye gelmiş olmak,

2) Bulunduğu yabancı ülkede fiilen askerlik veya sivil hizmetini tamamlamış olmak,

3) Çifte vatandaşlıklarını ilgili nüfus müdürlüğünde tescil ettirmiş olmak.

Gerekli belgelerle  ikamet etmekte olduğunuz bölgedeki konsolosluğumuza başvuruda bulunmanız halinde, Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünüz kalkmaktadır.  

Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç), İsrail, İsveç, İsviçre, Suriye, Norveç, Yunanistan ve karşılıklılık esasına bağlı olarak Tunus ülkelerinde yapılan fiili askerlikler kabul edilmektedir.  

Dövizle askerlikten yararlanabilmek için yurtdışında en az 3 yıl (1095 işgünü) çalışmış olmak ve 6.000,- Euro ödemek gereklidir. Dövizle askerlik başvurusu yapıldıktan sonraki süreden başlayarak terhis belgesi alınana kadar geçecek sürede Türkiye'de 6 aydan fazla ikamet etmek dövizle askerlik başvurusunu geçersiz kılar///

Dövizle Askerlik müracaatı yapıp da paranın tamamını ödemeden Yurtiçinde 6 aydan fazla kalanlardan daha önce çıkan yasadan faydalanabilecek olanlar borçlarını 10.000 euro'ya tamamlayıp askerliği tamamlıyorlar. Önceki yasa kapsamına girmeyenler ise Türkiye'de askerlik yapıp askerlik bittikten sonra o ana kadar yatırmış askerlik ödemelerini geri alabiliyorlar.

Gemi adamlarının ilk erteleme için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk Konsolosluklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için gereken belgeler aşağıdadır:

Donatan veya vekili tarafından düzenlenen ve mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi, (Bu belgenin, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir)

Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti, (Denizci kütüğü kaydının, geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin veya gemiyi çalıştıran donatan veya vekilinin bulunduğu yabancı ülkelerin ya da bağlama limanının bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınması gerekmektedir)

Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti, (yeterlilik durumu gemi adamı cüzdanına işlenmişse bu belge gerekmemektedir)

Gemi adamı cüzdanı sureti,

Pasaport,

Türk Konsoloslukları gerekli gördükleri takdirde ek bilgi ve belge talep edilebilirler.

İlk erteleme için yukarıda belirtilen belgelerle şahsen Türk Konsolosluklarına başvuran ve başvuruları kabul edilen gemi adamları, gemi adamı statüleri devam ediyorsa müteakip ertelemelerini aynı belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yaptırabilirler.

Ayrıntılı bilgi için www.asal.msb.gov.tr   adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kalan ödemeler 38 yaşının hitamına kadar Başkonsolosluklardan alacakları ödeme makbuzları ile ödenilebilmektedir.

Dövizle Askerlik müracaatı yapıp da paranın tamamını ödemeden Yurtiçinde 6 aydan fazla kalanlardan daha önce çıkan yasadan faydalanabilecek olanlar borçlarını 10.000 euro ya tamamlayıp askerliği tamamlıyorlar. Önceki yasa kapsamına girmeyenler ise Türkiye'de askerlik yapıp askerlik bittikten sonra o ana kadar yatırmış askerlik ödemelerini geri alabiliyorlar.

Yeniden Türk vatandaşlığına geçilmesi halinde 6.000,- Euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları gibi herhangi bir ödeme yapmadan Türk vatandaşlarının tabi oldukları sürelerde askerlik yapılması da mümkündür.

Şahsa özel bir kısıtlamanın bulunmaması durumunda pasaport yaptırmak için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

38 yaşını dolduran ya da doldurmayan her Türk vatandaşının pasaport alma hakkı bulunmaktadır.

Sözkonusu belgeleri öncelikle noterde tasdik ettirmeniz, daha sonra da bu belgeleri kullanacağınız ülke Apostil Sözleşmesine taraf bulunuyorsa bulunduğunuz İl Valiliğinden apostil şerhi almanız yeterlidir. Eğer sözkonusu ülke Apostil Sözleşmesine taraf değilse, noter onayı ve Valilik tasdikinden sonra T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın da tasdiğinin alınması gerekmektedir.

Yabancı ülke noterince düzenlenen vekaletname için o ülkedeki apostil makamından apostil şerhi alınmalıdır. Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı hukuka göre kurulmuş şirketleri temsilen vekaletname düzenlenememektedir. Düzenleme şeklindeki vekaletnameler ise yalnızca T.C. temsilciliklerinde düzenlenebilir. Yabancı ülkelerdeki noterlerde yalnızca onaylama şeklindeki vekaletnameler düzenlenebilmektedir.

Yurtdışında yaşayan bir kişinin Türkiye’de bulunan bir kişiye vekalet verebilmesi için bulunduğu ülkedeki en yakın Türk Konsolosluğuna nüfus cüzdanı, pasaport ve 2 adet fotoğrafla başvurması gereklidir. Tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler için tapu örneğinin veya tapuya ilişkin bilgilerin de bulundurulması uygun olacaktır.

Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı özel şahıslar da vekaletname düzenletebilirler. Vekaletnamenin dili Türkçe’dir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekaletname düzenlenirken bütün noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin nüfus cüzdanını (yabancı uyrukluysa kimlik belgesi, ayrıca varsa mavi kart) ibraz etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bazı ülkeler, kendi ülkelerindeki yabancı temsilciliklerde düzenlenen vekaletnameleri kabul etmeyebilmektedirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye edilir.

Vekaletnamenin iptali için yurtiçinde noterlerde, yurtdışında Türk Konsolosluklarında azilname vekaleti düzenlenmesi gerekmektedir.

Azilname için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),

Pasaport,

2 adet fotoğraf,

Vekaletnamenin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarası, mümkünse vekaletnamenin fotokopisi, vekilin adı soyadı ve güncel adresi

Vekaletname için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),

Pasaport,

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası,

Vekil tayin edilecek kişi avukat ise T.C. kimlik numarası, üyesi olduğu Baro, bağlı olduğu Vergi Dairesi,

Tapu işlemleriyle ilgili vekaletnameler için ilgili taşınmazın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (il, ilçe, mahalle, köyü, sokak, pafta, ada, parsel, mevkii gibi); taşıtlarla ilgili vekaletnameler için aracın ruhsat bilgileri gerekmektedir.

Vekaletnameler hakkındaki bilgiler konularına göre farklılıklar arzedebilmektedir.

Yurtdışındaki dış temsilciliklerimizde yabancı özel şahıslar da vekaletname düzenletebilirler. Vekaletnamenin dili Türkçe’dir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekaletname düzenlenirken bütün noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin nüfus cüzdanını (yabancı uyrukluysa kimlik belgesi, ayrıca varsa mavi kart) ibraz etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bazı ülkeler, kendi ülkelerindeki yabancı temsilciliklerde düzenlenen vekaletnameleri kabul etmeyebilmektedirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye edilir.

5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, herhangi bir nedenle bir veya birden fazla ülke vatandaşlığını kazanan kişiler yurtiçinde bulunuyorlarsa ikamet ettikleri yerleşim yerinin nüfus müdürlüğüne, yurtdışında yaşıyorlarsa bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına bildirimde bulunabilirler. Ergin olmayan kişiler bu işlemlerini veli ya da vasileri aracılığıyla gerçekleştirebilirler. 

Yabancı bir ülke vatandaşlığının kazanılması nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sözkonusu değildir. 403 sayılı eski Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği, izin almadan yabancı ülke vatandaşlığına geçen kişilerin “Türk Vatandaşlığını Koruma Başvurusu” yapmaları gerekmekteydi. 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu "çok vatandaşlık" kavramını getirmiş ve başka bir ülke vatandaşlığını kazanmak için önceden izin alınması uygulaması kaldırılmıştır. Böylece, artık "Türk Vatandaşlığını Koruma Başvurusu" şeklinde bir işlem yapılmamaktadır.

Ancak 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca herhangi bir nedenle bir veya birden fazla ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin bu durumlarını ilgili mercilere bildirmeleri gerekmektedir.

Türk pasaportu 

Nüfus cüzdanı

Yabancı ülke vatandaşlığını kazanmış kişinin, bu durumunu kanıtlayan hem yabancı dilde hem de Türkçe olarak düzenlenmiş uluslararası belgeye sahip olması gerekmekle birlikte sözkonusu belgede vatandaşlığın kazanıldığı tarihin mutlaka bulunması gerekmektedir. Bu nedenle bu belge yabancı ülke makamlarından talep edilirken bu husus mutlaka belirtilmelidir.

Ülkemiz açısından çifte vatandaşlık hususunda bir engel bulunmamaktadır. Türk vatandaşlığından çıkış işlemleriniz tamamlandığında, Türkiye’de sorunsuz bir şekilde ikamet edebilmeniz için bağlı bulunduğunuz Türk Konsolosluğuna “Mavi Kart” başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Vatandaşlıktan izinle çıkan kişilere verilen “Mavi Kart” sayesinde Türkiye'de Türk vatandaşı gibi ikamet etme hakkınız olacaktır. 

Eşinizin evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını alabilmesi için sizinle resmi nikahlı olması gerekmektedir. İmam nikahıyla yapılan evlilikler Türk Medeni Kanunu’na göre geçerli değildir. Ancak eşinizin Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkı mevcuttur. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda “Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması” için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği ve başvurunun nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Askerliğin ertelenmiş olması vatandaşlıktan çıkmaya engel teşkil etmemektedir. Ancak Türk vatandaşlığından çıkma işlemi 3-6 ay sürebilmektedir. Erteleme süresi içinde vatandaşlıktan çıkma işlemi hala sonuçlanmamışsa ve başvuru sahibinin yaşı bu süre içinde 38 yaşını doldurursa vatandaşlıktan çıkma işlemi askerlik sorunu nedeniyle reddedilir. Yükümlünün bu durumda cezasıyla birlikte 7668 € ödeyerek dövizle askerlik yapması gerekmektedir. Yeniden Türk vatandaşlığına alınma başvurusu her zaman yapılabilir. Ancak askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıkanlar, yeniden Türk vatandaşı olduktan sonra askerlik hizmetini yerine getirmek durumundadırlar. Bu kişiler talep etmeleri halinde dövizle askerlik de yapabilirler.

Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kişi, anne veya babasından herhangi birisi yabancı uyrukluysa 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından çıkabilir. Erkekler Türk vatandaşlığından askerlik yoklamalarını yaptırdıktan sonra çıkabilirler.

Oturma izinlerinin yenilenmesi konusunda ikamet edilen ilin Emniyet Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Oturma izinleri 1-5 yıl arasında verilmektedir. 1 yıllık olarak alınan oturma izinleri yenilenirken yeniden ücret ödenmesi gerekmektedir. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için en az 3 yıl bir Türk vatandaşıyla evli olma ve evliliği devam ettirme şartını getirmiştir. Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuracak eşler için Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır. Yabancı eslerin vatandaşlık başvurusu için Türkiye’de ikamet ediliyorsa bağlı bulunulan Valiliğe, yurtdışında ikamet ediliyorsa bağlı bulunulan dış temsilciliğimize müracaat edilmesi gerekmektedir.

Türksoylu Belgesi İl Emniyet Müdürlüklerince verilmektedir. Ancak Türksoyluluğu destekleyici her türlü belgenin bir dilekçe ekinde öncelikle T.C. Dışişleri Bakanlığına iletmesi gerekmektedir. Bu belgeler dilekçeyle birlikte kişinin bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne gönderilmektedir.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre, Türksoyluların Türk vatandaşlığına alınmalarında, 31.12.2010 tarihine kadar,  başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 2 yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet etmiş olma şartı aranmaktadır. 31.12.2010 tarihinden sonra müracaatta bulunan Türksoylu yabancılar için Türkiye’de ikamet süresi 5 yıl olarak uygulanır.

Yurtiçinde veya yurtdışında Türk anadan veya babadan olan çocuk Türk vatandaşıdır. Doğumdan sonra babalık tanıma işlemi yapıldığı anda çocuk Türk vatandaşı olur ve babanın kaydedilir. Aksi takdirde Türk vatandaşlığı kazanamaz

Anne ve babanın yabancı uyruklu olması durumunda Türkiye'de doğan çocukların Türk vatandaşı olması mümkün değildir. Çocuğun okula kaydolabilmesi için Türkiye'de ikamet izni alınması gerekmektedir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine başvurmanız yararlı olacaktır. 

Yurtdışında vefat eden bir kimsenin yurtdışındaki zati ve ev eşyaları ile en fazla 1 adet kullanılmış otomobilinin (mevzuata göre otomobilin vefat eden kişinin satın aldığı tarihte 3 yaşından büyük olmaması gerekmektedir) Türkiye’de oturan veya Türkiye’ye kesin dönüş yapan varisleri tarafından Türkiye’ye ithalinde gümrük vergisi alınmamaktadır. Bunun için; mirasçıların Türkiye’de ikamet etmesi ya da yurtdışında yaşayan Türk uyruklu mirasçılarından an az birisinin Türkiye’ye kesin dönüş yapması gerekmektedir. Mirasçılardan bir kısmının Türkiye’de, bir kısmının Türkiye dışında yaşaması halinde, yurtdışında yaşayan mirasçıların bulundukları ülkedeki Konsolosluklardan Türkiye’de yaşayan mirasçılara veraset ilamında belirlenen oranda kendilerine intikal edecek eşyayı Türkiye’deki mirasçılara verdiğini gösteren bağış belgesi düzenlettirmeleri gerekmektedir. Bu muafiyetten yararlanabilmek için intikal eden eşyanın veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide Türkiye’ye ithal edilmesi gerekmektedir. Ancak bu sürenin uzamasını gerektirecek bir mücbir sebep bulunuyorsa bu sebebin belgelendirilmesi halinde gümrük idarelerince uzatılabilir.

Mevzuat gereği kişinin vefatının 30 gün içinde Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirimde bulunan kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi,

Ölüm belgesi,

Cinayet, iş kazası veya intihar durumlarında Savcılık Makamının defin izin belgesi veya Türkçe tercümesiyle birlikte Otopsi Raporu,

Nereye defnedildiğine dair belge, (Almanya için Beerdigungsbescheid),

Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı,

Vefat eden kişinin pasaportu

Yukarıdaki belgelerin Türkçe'ye tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Vefat eden bir kişinin cesedinin Türkiye’de yakılarak defnedilmesi mevzuat gereği mümkün değildir. Bununla birlikte, cesedi yurtdışında yakılan kişilerin küllerinin ülkemize nakli mümkündür. Bu çerçevede, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.9.2009 tarih ve 2009/15418 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 102. maddesine istinaden, içinde ölünün kül veya kemiklerinin bulunduğu tabut, vazo ve sair kaplar ile bunlarla birlikte getirilen veya önceden ya da sonradan gönderilen çiçek, çelenk ve bu mahiyetteki eşyaya muafiyet tanınmaktadır.

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, 09.05.2012 tarihinde kabul edilen 6304 sayılı Kanun gereği, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları halinde, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 09.05.2013 tarihinden sonra yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi, Halkoylaması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışı temsilciliklerimizde kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği), www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri girerek ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına yazarak sorgulayabilirsiniz.

Seçmen niteliğine sahip ve yurtdışında ikamet etmesine rağmen, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan veya adres bilgisinde eksiklik tespit edilen vatandaşlarımızın, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıt olabilmeleri veya adres bilgilerini güncelleyebilmeleri için;

- En yakın yurtdışı temsilciliğine nüfus cüzdanları ile başvurarak “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için adres beyan formu”nu doldurup imza karşılığı teslim etmeleri veya sözkonusu formun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma nüfus cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle en yakın yurtdışı temsilciğine ya da kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

- Dış temsilcilik bulunmaması halinde, ““Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için adres beyan formu” nun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma nüfus cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nun denetimi altında, sandık kurulmasına karar verilen temsilciliklerde seçmen oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanından veya pasaportundan kimliğini tespit eder. Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol eder. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfıyla “EVET” veya “TERCİH” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırılır, ayrıca SEÇSİS sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenir.

"Gümrük kapılarında seçmenin oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgeler veya pasaportundan, kimliğini tespit eder. Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol eder. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfı ile “EVET” veya “TERCİH” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer ve oy verme işlemini genel esaslara göre tamamlar, ayrıca SEÇSİS sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenir."

Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

Yurtdışından gelen oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun gözetimi ve denetimi altında açık olarak sayılır ve tutanak altına alınır. 298 sayılı Kanunun 20/A maddesi 11. fıkrası ile bu görev Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna verilmiştir. “Yurtdışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbalarını genel esaslara uygun bir şekilde yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra; bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği bir asil bir yedek üyeden oluşan yeteri kadar sandık kurulu kurmak suretiyle denetimi altında açtırarak sayım ve dökümünü yaptırmak, tutanak tutturmak ve birleştirme işlemlerini yapmak, ayrıca geçici gümrük kapısı seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirmek ve Ankara İl Seçim Kuruluna iletmek.”

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıttır.

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin
1. Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;
2. Başkonsolosluğundan veya
3. Konsolosluğundan alınır.
4. Bazı ülkeler, Fahri Başkonsoloslukları veya Fahri Konsoloslukları aracılığıyla da vize verebilmektedirler.

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya başvuranın pasaportunun türüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi)  ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

 

 1. Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.

 2. Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır. (Pasaport başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi içinwww.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)

 3. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır.

 4. Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.

 5. Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.

 6. Vize bir egemenlik hakkıdır. Bu nedenle başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.

 7. Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.

 8. Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.

 9. Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.

 10. İşsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.

 11. Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru veya işlem harcı almaktadırlar. Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır.

Bir ülkenin Türkiye’de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir. Bu hususu da ilgili temsilcilikten önceden öğrenmenizde yarar vardır.

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler. 

Vize Başvurusunun reddine itiraz öncelikle vizeyi reddeden temsilciliğe yazılı olarak müracaatla yapılmaktadır. Herhangi olumlu bir yanıt alınamaması halinde, itiraz için yargı yoluna başvurmak mümkündür. Ancak vize reddinde yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, ilk başvuru koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru para ve zaman kaybına yol açabilecektir. Zira Batılı ülkeler başta olmak üzere, bazı ülkeler vize harcı ve vize işlem harcı adı altında tahsil ettikleri meblağları vize talebi reddedilse dahi iade etmemektedirler.

Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir. Bu kayıt diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez. Ancak, sözkonusu kaşe bir Schengen ülkesi tarafından pasaportunuza vurulmuşsa, diğer bir Schengen ülkesinin vize başvurunuzu daha titiz bir şekilde incelemesi olasıdır.

Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Unutulmaması gereken husus, vize uygulamasının tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlıbaşına bir sınırlama olmasıdır. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır. Sözkonusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır. Örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.

Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Bu konuda etraflıca bilgi sahibi olmak ve vatandaşlarımıza ikili düzenlemeler çerçevesinde sağlanan vize kolaylık ve muafiyetlerini görmek istiyorsanız, ilk olarak Bakanlığımız internet sitesinin Konsolosluk/Vize Uygulamaları/Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları başlığına bakmanızı öneririz.

Konuya ilişkin detayları Bakanlığımızdan veya başvuruda bulunduğunuz ülke temsilciliğinden de öğrenebilirsiniz.

YÖK ile varılan mutabakat uyarınca, "Çalışma ve Tatil" vizesine başvuracak adayların tespitini Avustralya Büyükelçiliği yapacaktır. Bu kapsamda başvuran adayların başvuru belgeleri Bakanlığımız aracılığı ile Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne iletilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Dilekçe ekinde bir nüfus cüzdan sureti

 2. Öğrenim durumunu gösterir belge

 3. Yabancı dil durumunu gösterir belge

 4. Pasaport sureti

 5. Mali kaynağı ispat eden belge

 6. Sağlık raporu

Yukarıda belirtilen belgeler, tamamlandıktan sonra Avustralya Büyükelçiliğince belirtilen tarihlerde Bakanlığımızın Konsolosluk İşleri Vize Uygulamaları Daire Başkanlığına iletilir. Başvuru belgeleri bu birimimiz tarafından incelendikten sonra ilgili Büyükelçiliğe Nota yazısı ile iletilir.

Gideceğiniz ülkenin irtibat bilgilerini Bakanlığımız internet sitesinden http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?92435023-667b-4a3b-ade8-b61efab1194a adresinden öğrenebilirsiniz. Öte yandan, pasaportunuzun türüne gore vize almanız gerekip gerekmediği konusundaki bilgilere Bakanlığımız internet sitesi http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa adresinde ulaşabilmeniz mümkündür.


Vize almanız gerekiyorsa, gideceğiniz ülkenin temsilciliği ile görüşmeniz ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi edinmeniz tavsiye edilmektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurabilirsiniz.

Bu konudaki ayrıntılı bilgi için İl veya İlçe Trafik Şube Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

Kesin dönüş yapmadan Türkiye'ye araba götürmeniz mümkün değildir.

2644 Sayılı Tapu Kanunun 5444 ve 5782 sayılı kanunlarla değiştirilmiş olan 35. maddesi uyarınca yabancı uyruklu gerçek kişilerin konut veya işyeri olarak kullanmak üzere Türkiye’de taşınmaz edinimi yasal sınırlamalara uyulması yanında vatandaşı oldukları ülke ile ülkemiz arasında hukuksal ve fiili karşılıklılığın bulunması şartına bağlıdır. 

Karşılıklılık listeleri ülkelerin mevzuat ve uygulamalardaki değişikliklerine bağlı olarak devamlı güncellenmektedir. Bu konudaki en güncel bilgiler dış temsilciliklerimizden edinilebilir. 

Yurtdışında ikamet eden kişilerin ülkemizdeki yerel seçimlerde oy kullanmaları mümkün değildir.

Yurtdışından gelen yolcular beraberlerinde olmak ve veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesiyle, varsa kimlik ve eşkal belgesini ibraz etmek kaydıyla Türkiye'ye toplam 2 adet evcil hayvan (kedi, köpek ve kuş) veya 10 adet akvaryum balığı getirilebilirler.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bir veterinere ve seyahat edeceğiniz havayolu şirketine de danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Sözkonusu bilgiyi pasaportunuzda bulunan ve ilgili ülke makamlarınca verilen çalışma izninde bulabilirsiniz. 

Evet. Bunun için bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına başvurabilirler.

Bunun için adınıza bir çalışma belgesi düzenlenmelidir. Bu belge için şahsen Konsolosluğumuza gelebileceğiniz gibi posta yoluyla da başvurabilirsiniz. Çalışma belgesi düzenlenebilmesi için gerekli belgeler aşağıdadır:

Daha önceden çalışmış olduğunuz işyerleri de dahil olmak üzere alacağınız işe başlama ve bitiş tarihleriyle maaş bilginizin yer aldığı antetli kağıda yazılmış ve imzalı işyeri yazısı

Çalışma ve oturma izinlerinizin birer fotokopisi ve varsa asılları

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

Konsolosluğumuza hitaben yazılmış ve talebinizi içeren bir dilekçe

Türkiye’de görülen bir davada (hazırlık soruşturması hariç) şahitlerin ifadesi ancak yargı mercii önünde alınabilmektedir. Şahitlik yapacak kişi veya kişiler yurtdışında bulunuyorsa Türkiye’deki mahkeme (ilgili ülkeyle adli yardımlaşma anlaşması bulunuyorsa) ifadelerin o ülkenin adli makamları tarafından alınarak Türkiye’ye gönderilmesini talep edebilir.

İlgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerinden eğitim vizesi almanız gerekmektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’yle temasa geçebilirsiniz.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için sigorta şirketinizi veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuyla temasa geçebilirsiniz.

Birinci seçeneğe göre, çalıştığınız ülkedeki Başkonsolosluğumuz Konsolosluk Şubesine şahsen veya posta yluyla başvurarak Hizmet Belgesi düzenlenmesi için sunmanız gereken belgelerin neler olduğunun ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun Konsolosluk Harçlarına ilişkin 5 sayılı tarifesi uyarınca yatırılacak harç miktarı ile transfer yönetiminin öğrenilmesi uygun olacaktır. Temsilciliğimiz tarafından talep edilecek olan belgelerin, SGK tarafından tasdik edilmiş örneklerinin veya asılarının temsilciliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

İkinci seçenekte ise, 3201 sayılı "Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyel Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" uyarınca, çalıştığınız işyerinden alınan, hizmet sürelerini gösterir bonservis veya çalışma belgesindeki bilgilerin pasaportunuzdaki bilgilerle (giriş-çıkış süreleri ile) doğrulanması halinde, Başkonsolosluğumuzca "Hizmet Belgesi" dezenlenmesine gerek kalmadan, doğrudan borçlanma işlemi yapacak olan SGK İl Müdürlüklerine başvurmanız da mümkündür.

BİZİ ARAYIN

Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat

+ 90 312 292 29 29

Diğer Numaralar
A.B.D. ve Kanada'dan
+1 888 566 7656
Almanya'dan
+49 30 56 83 73 099
Avusturya'dan
+43 800 00 70 90
İngiltere'den
+44203 6088090
Hollanda'dan
+311 076 60007
Fransa'dan
+33 180 146335